NABÍZÍME K PRODEJI CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY
Pro podnikatelské subjekty a firmy nabízíme k prodeji chemické přípravky, určené pro technické čištění a odmašťování ve výrobě, při opravách, renovacích a údržbě.
BEZPEČNOSTNÍ PORADCE RID
Pro podnikatelské subjekty a firmy zajišťujeme funkci externího bezpečnostního poradce RID pro přepravu nebezpečných věcí po dráze.
BEZPEČNOSTNÍ PORADCE ADR
Pro podnikatelské subjekty a firmy zajištujeme funkci externího bezpečnostního poradce ADR pro přepravu nebezpečných věcí po silnici.
ODBORNÉ TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
Pro podnikatelské subjekty a firmy nabízíme odborné technické poradenství v oblasti povrchových úprav a koroze, technického čištění a odmašťování.

uvod

 

Naše firma vznikla v roce 1994 a zabývala se zpočátku pouze distribucí chemických směsí pro technické čištění a údržbu.  Tato činnost přetrvává dodnes a to hlavně se zaměřením na distribuci vodou ředitelných směsí pro technické čištění, mytí a odmašťování v různých oborech lehkého i těžkého průmyslu. S touto činností úzce souvisí i odborná technická a poradenská činnost v oboru koroze a protikorozní ochrany.

Od roku 2002 naše firma rozšířila svou činnost i o odborné poradenství v oboru Bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí po silnici ADR, po dráze RID a po vodních cestách IMDG, pro které získala příslušné certifikace a tato činnost se stala posléze převažující činností naší firmy.

Firma provádí po celé ČR odborné poradenství a školení pro několik desítek našich i zahraničních firem, registrovaných a působících výhradně na území České republiky.

Našim hlavním cílem je spolehlivost na naši práci, spokojenost zákazníka a snaha o poskytování našich služeb na vysoké odborné úrovni.