Výrobky průmyslové chemie

 

CLEANDACH

VODOU ŘEDITELNÝ, UNIVERZÁLNÍ, VYSOCE ÚČINNÝ, KONCENTROVANÝ, NEHOŘLAVÝ, ALKALICKÝ, NEPĚNIVÝ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK URČENÝ PRO RUČNÍ I STROJNÍ MYTÍ PODLAH GARÁŽÍ, SERVISŮ, HAL, NEMOCNIC.

Použití: CLEANDACH je universální, vysoce účinný, koncentrovaný, alkalický, nehořlavý, nepěnivý, čistící a odmašťovací prostředek, který je dobře ředitelný vodou a se širokými možnostmi použití. Jeho velkou výhodou je nepěnivost a tím použití do úklidových a čistících strojů a jiných cirkulačních zařízení. Je vhodný do kartáčových podlahových strojů pro čištění podlah garáží, servisů, hal, nemocnic, supermarketů. Dalším použitím je odmašťování strojírenských dílů mimo jiné i v průmyslových pračkách s ultrazvukem. Na konci čištění se provede důkladný oplach vodou. Velmi dobře rozpouští špínu a mastnoty. Rozpouští některé druhy sprejových barev na betonu, omítkách, kamenech, vagonech kolejových vozů, čistí filtry tiskařských zařízení od naschlých barev, odstraňuje lanolin při zpracování kůží a další aplikace. Ředění je určováno dle intenzity znečištění povrchu, lze použít i neředěný. Při tlakovém nebo strojním mytí, či optimálně zvolené technologii očisťování je možné ředění až několikanásobně zvýšit. Na účinnost čištění má vliv především doba působení přípravku, cirkulace kapaliny, tlak a teplota vody, mechanický účinek kartáče nebo strojního mytí. 

 

Doporučené ředění:

Nejčastější doporučené ředění je v poměru: 1:10 až 1:50

 

Balení: 25 l PE kanystr

 


 

BASICDACH

VODOU ŘEDITELNÝ, UNIVERSÁLNÍ, VYSOCE ÚČINNÝ, NEHOŘLAVÝ, ALKALICKÝ, KONCENTROVANÝ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK URČENÝ PRO STROJNÍ I RUČNÍ MYTÍ ZNEČIŠTĚNÝCH A MASTNÝCH POVRCHŮ

Použití: BASICDACH je universálním odmašťovadlem odstraňujícím špínu, mastnoty, ropné produkty, konzervační a emulgační oleje. Používá se pro mytí kovových i lakovaných povrchů v průmyslových provozech, v tiskárnách, v opravárenství a údržbě při mytí podvozků a karoserií aut, autoplachet, při odmašťování dílů před povrchovou úpravou, při mytí průmyslových hal, zařízení, betonových, lakovaných, dlaždicových podlah včetně zámkové dlažby, mastných úkapů na odstavných plochách s asfaltovým povrchem, fasád domů a pro další možné aplikace. Technologie použití je možná od ručního (nástřik, nátěr, ponor), přes průmyslové myčky (vanové i sprchové) až po tlakové mytí. BASICDACH je ředitelný vodou, kdy ředění závisí na charakteru a míře odstraňovaných nečistot, technologii čištění a teploty použitého roztoku. Při tlakovém mytí, mechanickém působení na čištěný povrch a zvýšené teplotě použitého roztoku (20-70 oC) je ředění možno až několikanásobně zvýšit. Doba působení od 1 do 60-ti minut a poté se provede důkladný oplach vodou. 

 

Doporučené ředění:

Při ropných skvrnách a extremním znečištění, silně zaolejované povrchy, motory apod: 1:2 až 1:10

Na středně znečištěné povrchy, mastnoty, podlahy, stroje a odmaštění před lakováním: 1:10 až 1:50

Na slabě znečištěné povrchy a běžné mytí: 1:50 až 1:200

 

Balení: 25 l PE kanystr

 


 

ALUDACH

VODOU ŘEDITELNÝ, VYSOCE ÚČINNÝ, KYSELÝ KONCENTRÁT URČENÝ K ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ HLINÍKU, MĚDI A JEJICH SLITIN, OCELI, LITINY, PRYŽE, PLASTICKÝCH HMOT A ROZPOUŠTĚNÍ VODNÍHO KAMENE

Použití: ALUDACH se používá pro strojní i ruční mytí povrchů z hliníku, mědi a jejich slitin, oceli, litiny, pryže a plastických hmot tam, kde je vhodné kyselé prostředí. Emulguje tuky, bílkoviny a zároveň rozpouští vápenaté a jiné anorganické usazeniny a povrchovou korozi. Uplatňuje se v průmyslových provozech, opravnách, garážích a servisech. Je ředitelný vodou. Stupeň ředění závisí na charakteru odmašťované nečistoty a technologii očišťování. Slouží k výplachu chladících a topných systémů, odstraňování vodního kamene z tepelných výměníků, topných těles a obkladů. Při tlakovém nebo strojním mytí lze ředění několikanásobně zvýšit. Na účinnost čištění má vliv především doba působení přípravku, cirkulace kapaliny, tlak a teplota vody (20-80 oC), mechanický účinek kartáče nebo strojního mytí. Přípravek se nanáší postřikem, nátěrem nebo ponorem. Nechá se působit 1-30 minut dle síly znečištění a důkladně se opláchne vodou. 

 

Doporučené ředění:

Na silně znečištěné plochy: 1:10 až 1:20

Na středně znečištěné plochy: 1:20 až 1:50

Na slabě znečištěné plochy: 1:50 až 1:200

 

Balení: 25 l PE kanystr

 


  

FERRODACH

VODOU ŘEDITELNÝ, VYSOCE ÚČINNÝ, KYSELÝ KONCENTRÁT URČENÝ K ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ OCELI, LITINY, PRYŽE A PLASTICKÝCH HMOT A ROZPOUŠTĚNÍ VODNÍHO KAMENE

Použití: FERRODACH se používá pro strojní i ruční mytí povrchů z oceli, litiny, pryže a plastických hmot tam, kde je vhodné kyselé prostředí. Emulguje tuky, bílkoviny a zároveň rozpouští vápenaté a jiné anorganické usazeniny a povrchovou korozi. Uplatňuje se v průmyslových provozech, opravnách, garážích a servisech. Je ředitelný vodou. Stupeň ředění závisí na charakteru odmašťované nečistoty a technologii očišťování. Slouží k výplachu chladících a topných systémů, odstraňování vodního kamene z tepelných výměníků, topných těles a obkladů. Při tlakovém nebo strojním mytí lze ředění několikanásobně zvýšit. Na účinnost čištění má vliv především doba působení přípravku, cirkulace kapaliny, tlak a teplota vody (20-80 oC), mechanický účinek kartáče nebo strojního mytí. Přípravek se nanáší postřikem, nátěrem nebo ponorem. Nechá se působit 1-30 minut dle síly znečištění a důkladně se opláchne vodou. 

 

Doporučené ředění:

Na silně znečištěné plochy: 1:10 až 1:20

Na středně znečištěné plochy: 1:20 až 1:50

Na slabě znečištěné plochy: 1:50 až 1:200

 

Balení: 25 l PE kanystr

 


 

ACIDDACH

VODOU ŘEDITELNÝ, KYSELÝ KONCENTROVANÝ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK URČENÝ KE STROJNÍMU I RUČNÍMU MYTÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ SKŘÍNÍ A CISTEREN ŽELEZNIČNÍCH A KOLEJOVÝCH VOZIDEL, TRAMVAJÍ A STĚN NÁDRŽÍ

Použití: ACIDDACH se používá ke strojnímu i ručnímu mytí vnějších ploch skříní železničních a kolejových vozidel, pro plochy opatřené nátěrem, součásti skříní z hliníku a jeho slitin, okna, rámy, skla apod. Odstraňuje anorganické a organické usazeniny, mastnou špínu, saze, ropné produkty i vodní kámen. Je používán především v lokodepech a opravnách kolejových vozidel a tramvají. ACIDDACH se používá koncentrovaný nebo ředěný vodou podle povahy znečistění. ACIDDACH se nastříká z nástřikového rámu myčky nebo se ručně nanese kartáči a nechá se působit 5 až 15 minut. Nečistoty se mechanicky odstraní rotačními kartáči myčky nebo ručně kartáči a poté se provede důkladný oplach velkým množstvím vody.

 

Doporučené ředění:

Na plochy silně znečištěné : 1:2 až 1:5

Na ostatní plochy dle nstupně znečištění: 1:10 až 1:50

 

Balení: 25 l PE kanystr

 


 

Důležité upozornění:

Všechny námi dodávané výrobky jsou určeny výhradně pro průmyslové použití, k další podnikatelské činnosti. Jsou určeny pouze k odbornému používání proškolenou osobou. Nejsou určeny ke zprostředkovanému prodeji a k prodeji konečnému spotřebiteli dle § 3 vyhlášky č. 232/2004 Sb. Dodržujte předepsané pokyny, technologické postupy a bezpečnost práce. Dodavatel neručí za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku. Uživateli doporučujeme pečlivé vyzkoušení dodaného produktu dle návodu s ohledem na konkrétní podmínky při aplikaci, zejména vzhledem k faktorům, které při aplikaci produktu nemůžeme ovlivnit. Společně s dodávkou výrobků jsou zákazníkům dodávány veškeré potřebné informace, návody na použití výrobků a bezpečnostní listy. Údaje a hodnoty uvedené v návodech k použití výrobků a v bezpečnostních listech odpovídají současnému stavu našich znalostí.